Pernyataan Korporat

VISI

Sebuah entiti perniagaan yang maju, berdaya saing dan kukuh bagi menyumbang ke arah pembangunan pendidikan yang diterajui oleh KPMS.

 

MISI

Membangunkan perniagaan mampan berdasarkan kerjasama strategik, pengurusan yang cekap dan produktiviti berkualiti melalui rangkaian perniagaan yang kukuh.

 

MATLAMAT

Menjadi pendapatan dari aktiviti perniagaan yang dijalankan bagi menyumbang kepada pembangunan pendidikan KPMS.

 

OBJEKTIF

1. Memperkukuhkan rangkaian perniagaan sedia ada melalui sistem urus tadbir yang lebih tersusun dan sistematik. 2. Menghasil dan memperkenalkan produk-produk baru yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pelanggang. 3. Meneroka peluang-peluang perniagaan melalui kerjasama strategik dengan pelbagai jabatan kerajaan, agensi dan pihak swasta. 4. Membina tenaga kerja yang kompeten, jujur dan bertanggungjawab bagi memacu kejayaan perniagaan syarikat.