Lagu Rasmi

Kumpulan Pendidikan YPJ

Berwibawa di dalam pendidikan

Bagi membina masyarakat

Berilmu beriman dan bertaqwa

 

Kumpulan Pendidikan YPJ

Sediakan peluang berterusan

Bagi menjana keunggulan

Lahirkan insan yang berguna

 

Cemerlang dan berkualiti

Membangun kemahiran

Berkarya tingkatkan kecekapan

Bagi meraih kejayaan

 

Pusat pendidikan pembangunan bangsa

Akademik cemerlang sahsiah terpuji mulia

 

Kumpulan Pendidikan YPJ

Teras pemantapan budaya ilmu

Mampu mengembangkan kepakaran

Bagi kemakmuran bersama