Lagu Rasmi

Kumpulan Pendidikan YPJ Berwibawa di dalam pendidikan Bagi membina masyarakat Berilmu beriman dan bertaqwa

Kumpulan Pendidikan YPJ Sediakan peluang berterusan Bagi menjana keunggulan Lahirkan insan yang berguna

Cemerlang dan berkualiti Membangun kemahiran Berkarya tingkatkan kecekapan Bagi meraih kejayaan

Pusat pendidikan pembangunan bangsa Akademik cemerlang sahsiah terpuji mulia

Kumpulan Pendidikan YPJ Teras pemantapan budaya ilmu Mampu mengembangkan kepakaran Bagi kemakmuran bersama