Jom Pay

Kini pelajar boleh membuat pembayaran yuran atas talian dengan menggunakan aplikasi JomPAY.