Features

KPMS

Pada 2006, KP Management Services Sdn. Bhd. (KPMS) telah ditubuhkan dan mempunyai bidang perkhidmatan berikut: Bahagian Latihan & Khidmat Runding (BLKR), Tadika Hikmah (THYPJ), Percetakan & Penerbitan, Pusat Kecemerlangan & Pembangunan Insan (PKPI) dan Kluang Business Centre.